stellingvanamsterdamOp een afstand van 15 tot 20 kilometer van Amsterdam ligt een bijzondere verdedigingslinie van 42 forten, 4 batterijen, 1 kasteelvesting, 2 vestingsteden en een grote hoeveelheid dijken en sluizen: De Stelling van Amsterdam. 

Het idee achter de Stelling van Amsterdam is een staaltje Hollands waterbouwkundig vernuft. Met een ingenieus systeem werd het land rondom de linie tijdens een vijandelijke aanval onder water gezet met behulp van sluizen en gemalen. Het waterpeil werd zodanig ingesteld dat deze te laag was voor boten en te hoog voor manschappen die een aanval beraamden.

De Stelling is tussen 1880 en 1914 in opdracht van Departement van Oorlog gebouwd maar nooit in gebruik genomen. Na de eerste wereldoorlog werd de Amsterdamse verdedigingslinie overbodig door het militair inzetten van vliegtuigen.

Begin jaren negentig werd De Stelling van Amsterdam op de provinciale monumentenlijst geplaatst en sinds 1996 is de verdedigingslinie een van de tien Nederlandse werelderfgoederen op de lijst van UNESCO. Sindsdien zijn miljoenen investeringen gedaan in herbestemming maar ook zijn veel onderdelen nog in volle glorie te bewonderen. De forten, liniedijken, sluizen en munitiemagazijnen blijven fascineren.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

­