Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Stichting Fortza Velo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Stichting Fortza Velo spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid. Informatie via de paginalinks op websites van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Fortza Velo.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht en alle andere (intellectuele eigendoms-) rechten op deze website en content berusten bij Stichting Fortza Velo. Verveelvoudiging of openbaarmaking in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.

Copyright

De inhoud van deze website, gegevens, beeldmateriaal en overige content mag niet zonder voorafgaande toestemming van Stichting Fortza Velo worden gekopieerd of gebruikt voor andere doeleinden dan Rondje Stelling.

Gedragscodes

De tocht wordt gereden met inachtneming van het NTFU Toerfietsreglement. Deze ligt ter inzage bij de starttafel.

Verantwoording

Je neemt voor eigen verantwoording en op eigen risico deel aan het Rondje Stelling. De organisatie heeft geen verantwoordelijkheid bij afgelasting van het evenement door overmacht en bij vermissing of schade aan persoonlijke eigendommen.

Gedragsregels

  • Fiets je eigen tempo. Een toertocht is geen wedstrijd.
  • Valhelm verplicht voor racefietsers.
  • Houd je aan de verkeersregels.
­